Pioneres del coneixement: les dones de l’IEC

Creu Casas: passió per la natura

 

Maria Àngels Anglada: la literatura compromesa

 

Pilar Bayer: copsar la bellesa dels nombres

 

Maria Josep Cuenca: conèixer i divulgar la gramàtica

 

Josepa Cucó: antropologia política i feminista

 

Teresa Estrach: estudiant la pell

 

Teresa Cabré i Castellví: els mots de les llengües

 

Maria Teresa Ferrer: medievalista apassionada

 

Eva Serra: revolucionar la història

 

Mariàngela Vilallonga: estudiant els clàssics

 

Dolors Bramon: el nostre passat islàmic

 

Mercè Durfort: biòloga de cèl·lules i teixits

 

Aina Moll: fidelitat a la llengua

 

Marta Estrada: oceanografia biològica

 

Àngels Pascual: anatomia de les migracions

 

Mila Segarra i Neira: la gramàtica de l’oral

 

Carlota Solé: sociologia de les migracions i canvi social

 

Carme Gràcia: l’art que obre els ulls al món

 

Pilar González: la química inorgànica

 

Alícia Casals: la robòtica mèdica

 

Maria Corominas i Piulats: comunicació, cultura i societat